Báo chí đưa tin

2019

HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI

 1. Báo đầu tư: Triển khai ngày quyền của người tiêu dùng Việt nam 2019
 2. Báo Kinh tế Đô thị: Hà nội hưởng ứng ngày quyền của người tiêu dùng Việt nam
 3. Báo Hà Nội mới: Hà nội triển khai ngày quyền của người tiêu dùng Việt nam 15-3
 4. Báo Petrotimes: Nhiều hoạt động hưởng ứng ngày quyền của người tiêu dùng Việt nam
 5. Báo Dân sinh: Hà nội tiếp tục triển khai ngày quyền của người tiêu dùng Việt nam 2019
 6. Báo TTXVN: Hà nội triển khai kế hoạch ngày quyền của người tiêu dùng Việt nam 2019
 7. Báo An ninh Thủ đô: Hà nội tiếp tục triển khai ngày quyền của người tiêu dùng Việt nam 2019
 8. Cổng thông tin điện tử Chính phủ: Hà nội triển khai ngày quyền của người tiêu dùng Việt nam
 9. Thời báo chứng khoán: Nhiều hoạt động hưởng ứng ngày quyền của người tiêu dùng Việt nam
 10. Sở VH & TT Thành phố Hà Nội: Hà nội sẽ tổ chức nhiều hoạt động nhân ngày quyền của người tiêu dùng Việt nam 2019
 11. Thời báo doanh nhân: Hà Nội triển khai ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam
 12. Báo Công thương: Hà nội chú trọng trong phổ biến kiến thức pháp luật, nâng cao trách nhiệm cộng đồng
 13. Báo Công lý: Nhiều ưu đãi tại ngày hội sản phẩm hàng hóa vì người tiêu dùng

LỄ HƯỞNG ỨNG

 1. Báo Công Thương: Hà nội khai mạc lễ hưởng ứng ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam 2019
 2. Báo Lao động Thủ đô: Mít tinh hưởng ứng ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam
 3. Báo Nhân Dân: Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam 2019
 4. Báo TTXVN: Khai mạc ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam 2019
 5. Cổng thông tin điện tử chính phủ: Khai mạc ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam 2019
 6. Báo Hà Nội mới: Hà Nội hưởng ứng ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam 2019
 7. Cổng thông tin điện tử thành phố: Hương ứng ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam 2019
 8. Báo Kinh tế Đô thị: Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam – nhiều người vẫn mơ hồ
 9. Báo An ninh thủ đô: Hà nội tổ chức 100 điểm bán hàng vì người tiêu dùng
 10. Đài Tiếng nói Việt Nam: ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam nhiều người vẫn mơ hồ
 11. Tổng cục đo lường chất lượng – Bộ KH & Công nghệ: Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng chính là bảo vệ an toàn xã hội
 12. Báo Petrotimes: Hà Nội triển khai “Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam” năm 2019

TUẦN TRI ÂN:

 1. Báo An ninh thủ đô: Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng: Chỉ bán hàng thật, tăng hàng Việt!
 2. Báo Lao động thủ đô: Doanh nghiệp đồng hành tri ân người tiêu dùng
 3. Báo Thương hiệu & Công luận: Hà nội tổ chức tuần lễ doanh nghiệp tri ân người tiêu dùng
 4. Mảng Xã hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng: Hà nội: “Bão khuyến mại” 50% với 100 điểm bán hàng tri ân người tiêu dùng
 5. Báo Phụ nữ Việt Nam: Hà nội tổ chức 100 điểm bán hàng tri ân người tiêu dùng, giảm giá tới 50%
 6. Báo Công thương: Hà nội: doanh nghiệp đồng hành tri ân người tiêu dùng
 7. Tổng cục đo lường chất lượng – Bộ KH & Công nghệ: Doanh nghiệp Hà Nội đồng hành tri ân người tiêu dùng
 8. Cổng giao tiếp điện tử thành phố Hà Nội: Doanh nghiệp đồng hành tri ân người tiêu dùng Việt Nam 2019
 9. Cổng thông tin điện tử chính phủ: Sắp diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa tri ân người tiêu dùng
 10. Báo Lao động: Được pháp luật bảo vệ, người tiêu dùng vẫn thỏa hiệp để tránh phiền.

NGÀY HỘI SẢN PHẨM, HÀNG HÓA VÌ NGƯỜI TIÊU DÙNG

 1. Báo Công Thương: 60 thương hiệu hội tụ tại ngày hội sản phẩm hàng hóa vì người tiêu dùng năm 2019
 2. Báo KTĐT: Khai mạc ngày hội sản phẩm hàng hóa vì người tiêu dùng
 3. Báo ANTĐ: 60 gian hàng thương hiệu lớn tham gia ngày hội sản phẩm hàng hóa vì người tiêu dùng
 4. Báo Lao động: Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam 2019, chú trọng tư vấn pháp luật
 5. Báo Hà Nọi mới: Hơn 60 gian hàng tham gia ngày hội sản phẩm hàng hóa vì người tiêu dùng
 6. Tạp chí Công thương: Ngày hội sản phẩm hàng hóa vì người tiêu dùng năm 2019
 7. Petrotimes: Hà Nội tổ chức ngày hội sản phẩm hàng hóa vì người tiêu dùng năm 2019
 8. Báo điện tử ĐCS: Nhiều mặt hàng có mức giảm giá hấp dẫn tại ngày hội hàng hóa vì người tiêu dùng 2019
 9. Cổng TTDDTCP: Khai mạc ngày hội hàng hóa vì người tiêu dùng 2019
 10. VietQ: Hà Nội sôi động ngày hội sản phẩm hàng hóa vì người tiêu dùng 2019
 11. Cổng giao tiếp Hà Nội: Khai mạc ngày hội sản phẩm hàng hóa vì người tiêu dùng
 12. Báo Vietnam Plus: Khai mạc ngày hội sản phẩm hàng hóa vì người tiêu dùng

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT:

 1. Cổng điện tử Thành phố: Tổng kết hành động vì quyền lợi người tiêu dùng năm 2019
 2. Cổng thông tin điện tử Chính phủ: Quyền và lợi ích cơ bản của người tiêu dùng thủ đô được bảo vệ
 3. Báo Nhân dân: Bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử
 4. Báo Thương trường: Hà Nội tổng kết tháng hành động vì quyền lợi người tiêu dùng năm 2019
 5. Báo Hà Nội Mới: Tiếp nhận 6174 cuộc gọi của người tiêu dùng
 6. Báo Công thương: Cầu nối doanh nghiệp và người tiêu dùng

2018

2017