Bệnh viện phụ sản An Thịnh

ddo_logo
Điện thoại: 62504455
Địa chỉ: 496 Bạch Mai-Hai Bà Trưng
Chương trình: giảm 10% chi phí dịch vụ khám và siêu âm