• Cty TNHH Hiệp Việt

    Cty TNHH Hiệp Việt

    Chương trình: Giảm giá đến 50% 1 số sản phẩm trong gian hàng; Chào mừng ngày quốc tế phụ nữ: mua hóa đơn 3 triệu giảm 300.000đ, mua hóa đơn 4 triệu trừ 500.000đ áp dụng cho tất cả hàng hóa