Cơ quan bảo trợ thông tin cho chương trình

Đài Phát thanh & Truyền hình Hà Nội
•Báo Hà Nội mới
•Báo Kinh tế đô thị
•Báo An ninh Thủ Đô
•Tổng đài 04-1081
•Website: http://www.nhungtrangvang.com.vn