Cty TNHh Thủy sản Hà Như

Điện thoại: 0983999295
Địa điểm tham gia:số 1 Nghĩa Tân – Cầu Giấy