Danh sách doanh nghiệp tham gia chương trình

Cty CP thương mại Nguyễn Kim

Điện thoại: 04.39287777 Địa điểm tham gia: 10B Tràng Thi – Hoàn Kiếm 17 Nguyễn..

Cty CP đầu tư và phát triển thương mại Eco mart VN

Chương trình: Giảm giá lên đến 50% một số sản phẩm

0 comments

Cty CP Thế giới số Trần Anh

Chương trình: Giảm giá các mặt hàng lên đến 49%

0 comments

Siêu thị Media Mart – Cty CP Media Mart VN

Điện thoại: 39332099
Chương trình: Tặng quà, giảm giá đến 50% một số sản phẩm

0 comments

HC – Cty TNHH thương mại VHC

Chương trình:
Tăng thời gian bảo hành, hỗ trợ sửa chữa, bảo trì miễn phí các sản phẩm hết thời hạn bảo hành, tặng các gọi dịch vụ gia tăng và các ch/tr chăm sóc KH khác

0 comments