Hàng tiêu dùng bị khiếu nại nhiều nhất trong 4 tháng đầu năm

Trong 4 tháng đầu năm 2017, Tổng đài tư vấn, hỗ trợ người tiêu dùng tại Cục Quản lý Cạnh tranh (QLCT) đã nhận 270 cuộc gọi liên quan đến yêu cầu hỗ trợ giải quyết khiếu nại hoặc phản ánh vi phạm quyền lợi người tiêu dùng.
Theo đó, Tổng đài tư vấn, hỗ trợ người tiêu dùng của Cục đã ghi nhận 1.895 cuộc gọi đến. Trong đó các tổng đài viên đã tiếp nhận và trả lời 1.032 cuộc gọi, chiếm 54,46% và trong số này có 270 cuộc gọi liên quan đến yêu cầu hỗ trợ giải quyết khiếu nại hoặc phản ánh vi phạm quyền lợi người tiêu dùng.

Hàng tiêu dùng chiếm tỷ lệ cao nhất về yêu cầu giải quyết khiếu nại. Ảnh: Cục QLCT.

Trong 4 tháng đầu năm thì tháng 2 và tháng 4 có số lượng các yêu cầu tư vấn, phản ánh vi phạm quyền lợi người tiêu dùng nhiều nhất. Đây là thời điểm gần Tết Nguyên đán và kỳ nghỉ lễ 30/4 – 01/5, nhu cầu mua sắm tăng cao trên cả nước, vì vậy, rất nhiều vi phạm về tiêu dùng đã xảy ra. Ngoài ra, trong tháng 3 có nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của Người tiêu dùng Việt Nam (15/3) trên phạm vi cả nước. Các hoạt động này đã góp phần tuyên truyền và nâng cao nhận thức của người tiêu dùng về công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại Việt Nam nói chung và quảng bá hoạt động của Tổng đài tại Cục QLCT nói riêng trên phạm vi cả nước.

Ngành hàng được yêu cầu tư vấn giải quyết khiếu nại và được phản ánh tới Cục nhiều nhất là hàng hóa tiêu dùng thường ngày (52 trường hợp, chiếm khoảng 19%). Sau đó là nhóm đồ điện tử gia dụng (43 trường hợp, chiếm 15,8%) và nhóm điện thoại, viễn thông (38 trường hợp, chiếm 14%). Tương tự như năm 2015 và 2016, 3 ngành hàng này thường xuyên nằm trong nhóm bị khiếu nại, phản ánh nhiều nhất.

Trong số 270 vụ việc phản ánh tới Cục, có 33% trường hợp phản ánh về số lượng, chất lượng, thời gian giao hàng, chiếm tỉ lệ cao nhất trong số các hành vi xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng . Hành vi tiếp theo được yêu cầu tư vấn là bảo hành với tỉ lệ 20%, cung cấp thông tin với tỉ lệ 18%. Các trường hợp còn lại khiếu nại, phản ánh về giao kết hợp đồng (8%), và các hành vi khác (21%).

Thuận Phong – nguoitieudung.com.vn