Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng số 59

Bảo vệ người tiêu dùng đang là một trong những vấn đề được xã hội quan tâm nhất hiện nay bởi thực trạng quyền và lợi ích người tiêu dùng bị xâm phạm đang diễn ra khá phổ biến. Dù các cơ  quan chức năng vẫn đang thúc đẩy tiến hành những công tác cần thiết nhằm hỗ trợ người tiêu dùng một cách tốt nhất nhưng thực trạng này cũng không hề giảm đi. Hơn nữa, chính người tiêu dùng cũng dường như bế tắc, không tự bảo vệ được mình bởi không nắm rõ được quyền, nghĩa vụ của mình hay khi gặp răc rối khi mua sắm thì kêu với ai và khiếu nại ở đâu nên càng dễ để doanh nghiệp lợi dụng thực hiện những hành vi bất hợp pháp.

Chính từ nhu cầu và thực tiễn đó, Luật Bảo vệ quyền lợi Người tiêu dùng được thông qua tại kỳ họp thứ Tám, kỳ họp Quốc hội thứ XII, sẽ là bước ngoặt lớn để xã hội hóa công tác bảo vệ người tiêu dùng. Luật có hiệu lực từ ngày 01/07/2011 và sẽ là công cụ thực sự mạnh mẽ và cần thiết đối với người tiêu dùng trong bối cảnh nền kinh tế thị trường hiện nay, tạo tâm lý yên tâm khi trao đổi, mua bán trên thị trường.

Để tìm hiểu thêm về Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng vui lòng dowload:

Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng số 59