Mẫu hồ sơ yêu cầu rà soát việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá

Ngày 05 tháng 9 năm 2014, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 7896/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép không gỉ cán nguội nhập khẩu vào Việt Nam từ các nước/vùng lãnh thổ: Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, Cộng hòa Indonesia, Malaysia và lãnh thổ Đài Loan.

Ngày 29 tháng 4 năm 2016, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 1656/QĐ-BCT về kết quả rà soát lần thứ nhất của vụ việc.

Căn cứ theo quy định tại Điều 24 của Pháp lệnh số 20/2004/PL-UBTVQH11 về việc chống bán phá giá hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam, sau một năm kể từ ngày có quyết định áp dụng biện pháp chống bán phá giá, một hoặc nhiều bên liên quan đến vụ việc có quyền đề nghị Bộ trưởng Bộ Công Thương ra quyết định tiến hành rà soát trên cơ sở Bên đề nghị cung cấp các bằng chứng chứng minh sự cần thiết phải thực hiện rà soát.

Thời hạn Cục Quản lý cạnh tranh nhận hồ sơ yêu cầu rà soát lần thứ hai của vụ việc này là trước 17h00 ngày 15/4/2017. Phạm vi đề nghị rà soát có thể bao gồm nhưng không giới hạn ở các nội dung sau:

– Phạm vi hàng hóa thuộc đối tượng áp thuế (theo Mẫu số HS-CPG/03/QLCT tại đây);

– Biên độ bán phá giá đối với một hoặc một số doanh nghiệp cụ thể (theo Mẫu số HS-CPG/02/QLCT tại đây);

– Thiệt hại của ngành sản xuất trong nước (theo Mẫu số HS-CPG/02/QLCT tại đây).

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Cục Quản lý cạnh tranh – 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Email: ninhtt@moit.gov.vn; giaovq@moit.gov.vn

Điện thoại: 04.2220.5018

                           (Phòng điều tra vụ kiện phòng vệ thương mại của doanh nghiệp trong nước)