Phạt đến 5 triệu đồng khi cho người khác mượn thẻ bảo hiểm y tế

Theo Quy định tại Nghị định 117/2020/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế, đối hành vi cho người khác mượn thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) hoặc sử dụng thẻ BHYT của người khác trong khám bệnh sẽ bị phát đến 5 triệu đồng.

Theo đó, mượn thẻ BHYT hoặc sử dụng thẻ BHYT của người khác trong khám bệnh, chữa bệnh sẽ bị phạt một trong các mức sau: Từ 1 – 2 triệu đồng đối với trường hợp vi phạm nhưng chưa làm thiệt hại đến quỹ BHYT; từ 3 – 5 triệu đồng đối với trường hợp vi phạm làm thiệt hại đến quỹ BHYT.

Hiện nay, mức phạt đối với hành vi cho mượn hoặc sử dụng thẻ BHYT của người khác trong khám chữa bệnh quy định tại khoản 2 điều 65 Nghị định 176/2013/NĐ-CP là 500.000 đồng đến 1 triệu đồng khi chưa làm thiệt hại quỹ BHYT và từ 1 – 2 triệu đồng khi làm thiệt hại đến quỹ BHYT.

Trong trường hợp cho người khác mượn hoặc sử dụng thẻ BHYT của người khác mà làm thiệt hại đến quỹ BHYT thì buộc phải hoàn trả số tiền đã vi phạm vào quỹ BHYT (nếu có).

Nghị định 117/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/11/2020.

Theo Congthuong.vn