Quyền lợi của doanh nghiệp tham gia bảo vệ người tiêu dùng

– Là địa điểm được Ban tổ chức lựa chọn làm đại diện cho các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố tham gia chương trình.
– Được treo dấu hiện nhận biết tại địa điểm kinh doanh.
– Được Ban tổ chức truyền thông trên các phương tiện như: Báo chí, sổ tay quảng bá “Tháng hành động vì người tiêu dùng”.

– Được khuyến khích tổ chức các chương trình hoạt náo hưởng ứng Tháng hành động vì NTD tại địa điểm được chọn là điểm vì NTD.

– Được khuyến khích tổ chức các hình thức khuyến mại, giảm giá có tính hấp dẫn cao để thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng theo quy định.

Được Tổng đài 04.1081 truyền tải thông tin của doanh nghiệp đến khách hàng khi khách hàng có nhu cầu được tư vấn trực tiếp.