Quyền và trách nhiệm của doanh nghiệp

QUYỀN & TRÁCH NHIỆM CỦA DOANH NGHIỆP
A. QUYỀN LỢI
1. Quảng bá hình ảnh, thương hiệu
2. Giới thiệu các chính sách, hoạt động tri ân người tiêu dùng
3. Nghiên cứu hành vi và lắng nghe ý kiến của người tiêu dùng
4. Được Ban tổ chức hỗ trợ và ghi nhận đóng góp với chương trình
B. TRÁCH NHIỆM
1. Đảm bảo 08 Quyền của người tiêu dùng
2. Niêm yết rõ các chính sách, chương trình, giá bán, xuất xứ, tính năng hàng hóa, dịch vụ
3. Cung cấp các thông tin, hình ảnh, các báo cáo liên quan đến các hoạt động đúng tiến độ của Ban tổ chức
4. Tổ chức và duy trì Bộ phận tư vấn trực tiếp cho khách hàng
5. Thực hiện văn minh thương mại, không kinh doanh hàng giá, hàng kém chất lượng
6. Ký cam kết với ban tổ chức khi tham gia chương trình

(Chi tiết tại Hồ sơ “Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam” năm 2017)