Video truyền hình trực tiếp lễ hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam” năm 2018 TP.HN

Video truyền hình trực tiếp lễ hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam” năm 2018 TP.HN